A Téli Ásványtudományi Iskola a tágabb értelemben vett ásványtani szakterület kutatóinak találkozója, melyen hosszabb, „review” jellegű meghívott előadások, és a résztvevők legújabb kutatási eredményeit bemutató rövidebb beszámolók hangzanak el.

The Winter School in Mineral Sciences is a meeting of professionals and students of mineral-related sciences (in a very broad sense); the program typically consists of review-like invited talks (this is the "school" part) and contributed presentations on actual research results.

Kiemelt téma 2021-ben: "Ásványok és az Élet"
A Földön az élet az ásványokon és ásványokkal kölcsönhatásban alakult ki, majd a földtörténet során az élő szervezetek közvetlenül és közvetve is befolyásolták-befolyásolják az ásványképződést. A 20. század végére a molekuláris bológiai és geokémiai-ásványtani módszerek fejlődése, valamint a molekuláris szintű folyamatok modellezését lehetővé tevő számítási kapacitás elérhetősége sok szempontból új megvilágításba helyezte az ásványok és biológiai folyamatok közötti kölcsönhatásokat. Az új kutatási eredmények sokféle tudományos diszciplínában és gyakorlati alkalmazásban hasznosulnak.

Special theme in 2021: "Minerals and Life".
Life on Earth developed on minerals and in interactions with them. Then, throughout the history of Earth, living organisms have affected mineral formation both directly and indirectly. By the end of the 20th century many aspects of the interactions between minerals and biological processes were put in new light, as a result of revolutionary progress in techniques used in both geochemistry/mineralogy and molecular biology, as well as by the availability of computing power for modeling molecular-scale processes. The new research results benefit a large number of science disciplines and are used in many practical applications.

2021-ben a rendezvény a virtuális térben zajlott. Az előadásokat nem rögzítettük, de az előadók által ajánlott szakirodalom itt megtalálható.

This year we could not meet in person, the school took place in the virtual space. Although the presentations were not recorded, a list of useful references compiled by the authors are available for each presentation here.Kapcsolat:

Pósfai Mihály, Pannon Egyetem
mihaly.posfai@gmail.com


Tudományos szponzor:

MTA Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottságának Nanoásványtani Albizottsága

Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya


A rendezvényt támogatja:

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

MTA Veszprémi Területi Bizottsága