Archívum 2009

TÉLI ÁSVÁNYTUDOMÁNYI ISKOLA

BALATONFÜRED

Kiemelt téma: környezeti ásványtan

 

2009. január 16., péntek

 

10:35–10:50 Pósfai Mihály: Ásványok légköri jelentősége

10:55–11:10 Török Ákos: Ásványtani és fizikai változások mészkő műemlékek mállási kérgeiben

11:15–11:35 Szabó Csaba: Radon a környezetünkben

11:40–12:00 Márton Emő, Márton Péter, Zajzon Norbert: Környezeti mágnesség: ülepedő por mágneses és ásványtani vizsgálata kárpát-medencei mintákon

 

12:05–13:35 Ebédszünet

 

13:35–13:50 Németh Tibor: Talajok agyagásványainak szerepe fémionok megkötésében

13:55–14:10 Sipos Péter: Talajalkotó ásványszemcsék hozzájárulása a talaj nehézfém-megkötő képességéhez

14:15–14:35 Szendrei Géza, Tóth T., Kovács Pálffy Péter és Szakáll Sándor: Talajfelszíni sókivirágzások elterjedése hazánkban és meghatározó környezeti tényezői

14:40–15:00 Cserny Tibor: A Balaton üledékeinek szedimentológiai, ásványtani és geokémiai tulajdonságai

 

15:05–15:30 Szünet

 

15:30–15:45 Barna Gabriella, Demény Attila, Sümegi Pál, Serlegi Gábor, Fórizs István: A kagylóhéj biomineralizációja és geokémiai jellegzetességei

15:50–16:05 Kele Sándor: Édesvízi mészkövek stabilizotóp-geokémiai vizsgálatának alkalmazhatósága a paleokörnyezet és paleoklíma rekonstrukciójában

16:10–16:25 Siklósy Zoltán; Demény Attila; Pilet, Sebastian; Leél-Őssy Szabolcs; Shen, Chuan-Chou: A hazai uránbányászat nyomai a Trió-barlang cseppkövének geokémiai vizsgálatával

16:30–16:45 Csuhanics Balázs, Gaburi Imre, Szakáll Sándor és Zajzon Norbert: A parádsasvári érces terület ásványtani környezetgeokémiai vizsgálata

 

17:00–17:20 Nanoásványtani Munkabizottság vezetőségének megválasztása

 

 

2009. január 17., szombat

 

09:00–09:20 Dódony István, Kovács Kis Viktória, Németh Péter: Csillámszerkezetek elektronsugaras vizsgálata

09:25–09:40 Dódony István, Orbán Richárd: A lehetséges egyrétegű kaolinit politípek jellemzése

09:45–10:00 Németh Péter: Szénmódosulatok a Gujba meteoritból és a grafit-gyémánt átalakulás

10:05–10:15 Kósa Ilona: Nanokristályos vas-oxidok elektron-energiaveszteségi spektroszkópiás vizsgálata

10:20–10:35 Farkas Izabella Melinda, Váczi Tamás, Pekker Péter, Weiszburg Tamás: Rejtőzködő vas-szulfátok

10:40–10:55 Pekker Péter: STEM alkalmazásai ásványok vizsgálatában

 

11:00–11:30 Szünet

 

11:30–11:45 Cora Ildikó, Weiszburg Tamás: Mikro-röntgendiffrakció és alkalmazása glaukonitokon és úrkúti karbonátos mangánércen

11:50–12:00 Engi Ágnes, Polgári Márta, M. Tóth Tivadar, Shubert Félix, Dabi Gergely, Biró Lóránt: Mn-karbonátos telep alatti Fe-Mn ércesedés legújabb vizsgálati eredményei (Úrkút)

12:05–12:15 Polgári Márta, Tóth Attila Lajos, Tóth Mária, Németh Tibor, Vigh Tamás, Bíró Lóránt.: Fe-Mn-oxid sztromatolit előfordulás Csárdahegyről

12:20–12:40 Müller Alexandra, Polgári Márta, Pál-Molnár Elemér, Cserháti Csaba, Hámorné Vidó Mária, Németh Tibor: "Élő kőzetek" – biomineralizáció andezit üregekben

12:45–13:00 Viczián István: Karbonátásványok stabilitási viszonyai vizes oldatokban

13:05–13:20 Bajnóczi Bernadett: Márvány műtárgyak és építőkövek archeometriája: eredet és eredetiség nyomozása