Archívum 2008

TÉLI ÁSVÁNYTUDOMÁNYI ISKOLA

Balatonfüred, Blaha Lujza Szálló

 

Január 18., péntek

 

10:15–10:45 Dódony István: Kationrendeződés szilikátokban

10:45–11:15 Falus György, Andrea Tommasi, Szabó Csaba: Betekintés a felső köpenyben zajló deformáció részleteibe visszaszórtelektron-diffrakciós vizsgálati módszer alkalmazásával

11:15–11:45 Ungár Tamás: Csúszási rendszerek és diszlokációtípus meghatározása a röntgenvonalprofil-analízis módszerével

11:45–12:00 Hozzászólások, vita

 

12:00–13:30 Ebédszünet

 

13:30–14:00 Oszlányi Gábor: Egy új eljárás a krisztallográfiai fázisprobléma megoldására

14:00–14:30 Váczi Tamás: Besugárzás és hőkezelés hatásai cirkonon

14:30–14:45 Papp Gábor: Kitaibel Pál (1757–1817) ásványtani munkássága

14:45–15:00 Szakáll Sándor: Az utóbbi két évben leírt új ásványfajok a rendszertan és a Kárpát-övezet szemszögéből

15:00–15:15 Hozzászólások, vita

 

15:15–15:30 Szünet

 

15:30–15:45 Embey-Isztin Antal: Bazaltvulkanizmus a Föld-típusú bolygókon: betekintés az égitestek belsejébe

15:45–16:00 Nédli Zsuzsanna, Francesco Princivalle, Dobosi Gábor: A Kárpát–Pannon-régió köpenyxenolitjaiból származó klinopiroxénkristályok röntgen-egykristálydiffrakciós vizsgálata: mit üzen a kristályszerkezet a köpeny fizikai-kémiai viszonyairól?

16:15–16:30 Havancsák Izabella, Bali Enikő, Szabó Csaba: Andezites-dácitos magma fejlődésének rekonstrukciója plagioklász-fenokristályokba zárt szilikátolvadék-zárványok alapján (Zalai-medence)

16:30–16:45 Hidas Károly, Yang Kyounghee, Szabó Csaba: A Jeju-sziget ultrabázisos xenolitjainak jelentősége a Japán-ív geodinamikai helyzetének megismerésében

16:45–17:00 Polgári Márta: Makroformák – nanookok?

 

 

Január 19., szombat

 

09:00–09:30 Lovas György: Bevezetés a Rietveld-módszerbe

10:30–11:00 Molnár Ferenc, Péntek Attila, Szentpéteri Krisztián, David H. Watkinson: A platinafémek ásványtana különös tekintettel a Sudbury Magmás Komplexum fekükőzeteinek hidrotermális parageneziseire

11:00–11:15 Hozzászólások, vita

 

11:15–11:30 Szünet

 

11:30–11:45 Farkas Izabella, Weiszburg Tamás: Ásványtani megfigyelések a jarosit-csoporban

11:45–12:00 Takács József: Gemmológia kézinagyítóval: Esettanulmányok a drágakövek összetévesztési lehetőségeinek tárgyköréből

12:00–12:30 Viczián István: A termodinamika alkalmazása az üledékes kőzettanban

 

12:30–13:30 Ebédszünet

 

13:30–14:00 Fehér Béla: A szabályosan közberétegzett rétegszilikátok és magyarországi előfordulásaik, különös tekintettel a mádi „allevarditra”

14:00–14:15 Kristály Ferenc: A tiszavasvári agyag ásványtani összetételének változása hevítés hatására

14:15–15:00 Nagy Sándor, Molnár Ferenc: A Ferenc-hegyi barlang hidrotermális ásványparagenezisei

15:00–15:15 Poros Zsófia, Gál Benedek, Molnár Ferenc: A Hárshegyi Homokkő hidrotermális ásványparagenezisei

15:15–15:30 Hozzászólások, vita, zárszó