Archívum 2007

január 19–20. (péntek-szombat)

Balatonfüred, Blaha Lujza Hotel, 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 4.

AZ MTA GEOKÉMIAI ÉS ÁSVÁNY-KŐZETTANI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁNAK NANOÁSVÁNYTANI MUNKABIZOTTSÁGA ÉS AZ MFT ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI SZAKOSZTÁLYA KÖZÖS RENDEZVÉNYE

 

Téli Ásványtudományi Iskola

Kőzetalkotó szilikátok – régi ismerősök ismeretlen vonásai

 

Január 19., péntek

10:15–10:45 Dódony István: Újdonságok a szerpentincsoport ásványtanában

10:45–11:15 Szakáll Sándor: Kőzetalkotó szilikátok modern rendszerezése – áttekintés

11:15–11:45 Török Kálmán: Ásványegyensúlyok és reakciók jelentősége a metamorf kőzettanban

11:45–12:00 Hozzászólások, vita

12:00–13:30 Ebédszünet

13:30–14:00 Szarka László, Kiss János, Prácser Ernő: A mágneses fázisátalakulás és geofizikai következményei

14:30–15:00 M. Tóth Tivadar, Schubert Félix, Dabi Gergely, Fintor Krisztián, Szabó Barbara: Repedéscementáció: célok, módszerek, lehetőségek

15:00–15:30 Váczi Tamás: A metamiktesedés jelensége és vizsgálata az ásványtanban

15:30–15:45 Hozzászólások, vita

15:45–16:00 Szünet

16:00–16:15 Papp Gábor: 1) IMA CNMNC: az ásványtani nevezéktan és rendszertan kérdéseivel foglalkozó régi-új bizottságról és abban a magyar szerepvállalásról; 2) Egy “hivatalos” ásványnévlista előkészítő munkálatai és az IMA CNMNC legújabb nevezéktani döntéseinek magyar vonatkozásai

16:15–16:30 Cora Ildiko, Orbán Richárd, Pekker Péter, Weiszburg Tamás: Nyitott kérdések a kalcit-rodokrozit elegyfázisok ásványtanában

16:30–16:40 Kósa Ilona, Csákberényi Nagy Dorottya: Magnetit nanokristályok szintézise

16:40–16:55 Cora Ildikó, Orbán Richárd, Pekker Péter, Tuba Györgyi, Vigh Tamás, Weiszburg Tamás: Új adatok az úrkúti karbonátos telep ásványtanához

16:55–17:10 Farkas Izabella, Pekker Péter, Weiszburg Tamás, Kuzmann Ernő, Földing Gábor: Környezeti ásványtani megfigyelések a bányabérci pirites meddőhányón

17:10–17:25 Polgári Márta, Hein J.R., Szabóné Drubina M., Tóth M., Bruknerné Wein A., Vigh T: Az úrkúti ércfedő tűzkő vizsgálatának újabb eredményei

17:25–17:40 Koleszár Péter, Póczos József: Az Ózdi Acélművek Kft. üstkemence (LF) salakjának ásványtani-környezetgeokémiai vizsgálata

17:40–18:05 Hámorné Vidó Mária: Mi is az a vitrinit és macerál? A rétegszilikátok és a szerves anyag diagenezise közötti kapcsolat megvilágítása szerves kőzettani szempontból

 

Január 20., szombat

10:00–10:30 Tóth Mária: XRD-vonalprofil, mint a kőzetalkotó ásványok geokémiai ujjlenyomata

10:30–11:00 Dódony István: Mire jó az elektronkrisztallográfia és mire nem?

11:00–11:30 Németh Péter: Geometriai fázisanalízis alkalmazása az anyagtudományokban

11:30–11:45 Hozzászólások, vita

11:45–12:00 Szünet

12:00–12:30 Weiszburg Tamás, Tóth Erzsébet: Kristálykémiai számítások lehetőségei és korlátjai a szmektit–csillám csoportban

12:30–13:00 Kovács Zsolt: Üvegek deformációja

13:00–13:30 Hozzászólások, vita, zárszó